Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 1 tỷ USD giá trị cổ phiếu

Số liệu tính đến tháng 11/2017 do Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia công bố.

Báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho biết, từ đầu năm 2017 các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 750 triệu USD giá trị trái phiếu và 1,02 tỷ USD giá trị cổ phiếu trên thị trường Việt Nam.

Giá trị thị trường danh mục nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh do tăng mua ròng mạnh các cổ phiếu lớn. Đáng chú ý là các giao dịch mua ròng tại Vinamilk của tập đoàn Jardine Matheson.

Theo Ủy ban Giám sát Tài chính, tổng giá trị thị trường danh mục nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường tài chính Việt Nam ước đạt 32,5 tỷ USD, tăng xấp xỉ 59% so với cuối năm 2016.

Trong đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường cổ phiếu ước đạt 19,7% và trên thị trường trái phiếu ước đạt 5,3%.

Việc dòng vốn gián tiếp nước ngòa đổ mạnh vào Việt Nam từ đầu năm 2017 đã giúp cho quy mô dữ trự ngoại hối của Việt Nam tăng cao. Báo cáo trước Quốc hội hôm 16/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, từ đầu năm đến nay, ngân hàng đã mua vào hơn 7 tỷ USD, góp phần làm tăng dự trữ ngoại hối lên 46 tỷ USD.

Ủy ban Giám sát Tài chính nhận định khả năng hấp thụ vốn gián tiếp của thị trường vốn đã đượccải thiện mạnh nhờ quy mô thị trường gia tăng, niềm tin của nhà đầu tư vào quyết tâm cảicách của Chính phủ, các chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân.

Cơ quan này đề xuất cần tiếp tục đẩy mạnhcổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và đẩy mạnh niêm yết các doanh nghiệp lớn để tăng thuhút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trong bối cảnh thị trường vốn đang diễn biếnthuận lợi.

Minh An