Nhà đầu tư nước ngoài mua 60% lượng cổ phiếu Khu công nghiệp Tam Phước

    1 đăng lạiGốc

    Phiên đấu giá cổ phiếu phát hành lần đầu ra công chúng của Khu công nghiệp Tam Phước đã kết thúc thành công...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=64f32e2eae4365&page=category