Nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh bán ra

    Báo VTC News
    Gốc

    Một yếu tố không kém phần quan trọng tác động tới tâm lý nhà đầu tư chứng khoán trong tuần qua là việc khối đầu tư nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh việc bán ra.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/276565/Default.aspx