Nhà đầu tư "ngán" nhận cổ phiếu

Mùa đại hội cổ đông năm nay, đa số cổ đông của các DN dường như quan tâm hơn đến hoạt động kinh doanh của DN và đã mạnh dạn hơn trong việc đóng góp ý kiến thẳng thắn đối với HĐQT.