Nhà đầu tư muốn gì ở Việt Nam?

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Nguồn nhân lực đang được các nhà đầu tư xem như “điểm nóng” mới trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=c34378a013014a&page=category