Nhà đầu tư có thể làm việc với doanh nghiệp để thỏa thuận xử lý trái phiếu

Bộ Tài chính khuyến nghị, khi doanh nghiệp phát hành có khó khăn về thanh toán, nhà đầu tư có thể chủ động làm việc với doanh nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ để thỏa thuận thống nhất phương án xử lý phù hợp, đảm bảo quyền lợi của cả nhà đầu tư và doanh nghiệp phát hành.

Ngày 14/11, Bộ Tài chính đã phát đi thông tin về hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) và các khuyến nghị của Bộ Tài chính dành cho các bên tham gia thị trường. Theo đó, Bộ Tài chính tái khẳng định, TPDN vẫn là thị trường tiềm năng, nhất là khi nhu cầu vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời gian tới là rất lớn.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, trước các vi phạm trong phát hành trái phiếu của doanh nghiệp thời gian qua, trên thị trường đã xảy ra hiện tượng doanh nghiệp tăng mua lại trái phiếu, các nhà đầu tư cá nhân bán lại trái phiếu trước hạn do quan ngại doanh nghiệp không trả được nợ.

Trước tình hình này, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp phát hành tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu, cũng như thực hiện các cam kết với nhà đầu tư.

"Các doanh nghiệp có trách nhiệm tự cân đối dòng tiền để đảm bảo các nghĩa vụ đã cam kết với nhà đầu tư khi phát hành trái phiếu. Trường hợp có khó khăn về tình hình tài chính, doanh nghiệp phải chủ động xây dựng phương án trả nợ cụ thể và làm việc thống nhất với các nhà đầu tư để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, đảm bảo uy tín của doanh nghiệp như: Cơ cấu lại nợ, đàm phán hoán đổi trái phiếu, xử lý tài sản đảm bảo, thỏa thuận thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản khác của doanh nghiệp; trường hợp không thỏa thuận được sẽ xử lý theo quyết định của tòa án”, nội dung thông tin của Bộ Tài chính nêu.

Nhà đầu tư cần thận trọng phân tích khi mua TPDN.

Nhà đầu tư cần thận trọng phân tích khi mua TPDN.

Đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ: Các tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, đại lý lưu ký, chuyển nhượng trái phiếu và các tổ chức cung cấp dịch vụ khác có trách nhiệm phối hợp với doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư để đảm bảo các nghĩa vụ đã ký kết cũng như đảm bảo uy tín khi cung cấp dịch vụ trên thị trường.

Theo Bộ Tài chính, khi doanh nghiệp phát hành có khó khăn về thanh toán, nhà đầu tư có thể chủ động làm việc với doanh nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ để thỏa thuận thống nhất phương án xử lý phù hợp, đảm bảo quyền lợi của cả nhà đầu tư và doanh nghiệp phát hành.

“Các nhà đầu tư cần cẩn trọng để phân tích và phân loại các trái phiếu đang sở hữu để có quyết định phù hợp, không nghe tin đồn thất thiệt. Khi được giới thiệu mua TPDN riêng lẻ hoặc có ý định đầu tư trái phiếu, nhà đầu tư cần yêu cầu tổ chức phân phối cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp phát hành, trái phiếu. Nhà đầu tư cần nắm rõ các quy định này tại văn kiện trái phiếu và các bản công bố thông tin của doanh nghiệp; lưu ý về trách nhiệm và cam kết của các tổ chức cung cấp dịch vụ”, đại diện Bộ Tài chính cho biết.

Việc các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán phân phối trái phiếu doanh nghiệp không có nghĩa là các tổ chức này bảo lãnh, bảo đảm cho việc mua trái phiếu. Các tổ chức này chỉ là tổ chức cung cấp dịch vụ, hưởng phí dịch vụ từ doanh nghiệp phát hành, rủi ro của trái phiếu vẫn là rủi ro của doanh nghiệp phát hành...

Hà An

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/thi-truong/-nha-dau-tu-co-the-lam-viec-voi-doanh-nghiep-de-thoa-thuan-xu-ly-trai-phieu-i674233/