Nhà đất dự án: Phải công khai 7 ngày trước khi bán

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam vừa ký ban hành thông tư số 13 hướng dẫn nghị định 153 hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/chinhsachphantich/2008/05/23/085910/8057