Nhà đất - Chứng khoán

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (BNS) GIAO DỊCH NHÀ BÁN LẺ CHỮNG LẠI TRONG THÁNG 10 Theo ACBR, thị trường nhà bán lẻ tháng 10-2007 có phần bị chựng lại. Trong số 316 căn nhà rao bán ở 3 tuần đầu chỉ có 50 giao dịch thành công,

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/home/an_ninh_kinh_te/2007/11/mlnews.2007-10-30.6093436352