Nhà đất - Chứng khoán

    Gốc

    (BNS) VÀNG LÊN GIA,Á XUẤT HIỆN KIỂU THANH TOÁN... CHỐT TỶ GIÁ Theo ông Võ Đình Quốc - Phó tổng giám đốc ACBR, do giá vàng liên tục trồi sụt lên hiện nay tại ACBR đã xuất hiện kiểu thanh toán một nửa giá trị BĐS bằng tiền...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/an_ninh_kinh_te/2007/10/copy_of_mlnews.2007-10-12.6131243518