Nhà Đà Nẵng sẽ mua 2,5 triệu cổ phiếu quỹ trong 2 tháng cuối năm

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN – HNX) thông báo sẽ mua 2,5 triệu cổ phiếu quỹ ngay trong tháng 11 và 12 năm nay.

Theo đó, trong khoảng thời gian trên, Công ty sẽ đặt mua hàng ngày từ 75.000 cổ phiếu đến 250.000 cổ phiếu NDN, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Giá đặt mua được xác định trên cơ sở thấp hơn hoặc bằng giá tham chiếu + (giá tham chiếu x 50% biên độ giao động giá cổ phiếu).

Kết thúc quý III năm nay, NDN ghi nhận tổng doanh thu đạt gần 68,4 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế đạt gần 11,5 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm 2015.

Lũy kế 9 tháng từ đầu năm, NDN đạt tổng doanh thu 169,23 tỷ đồng, hoàn thành 55,48% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 24,3 tỷ đồng, hoàn thành 43,55% kế hoạch năm đề ra.

Lạc Nhạn