Nhà Đà Nẵng quyết định mua 2,5 triệu cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị công ty thống nhất về việc mua lại cổ phiếu quỹ.

Cụ thể, NDN sẽ mua 2,5 triệu cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ trong tổng số 42,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn vốn sử dụng mua cổ phiếu là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 đã soát xét.

Thời gian dự kiến trong tháng 11 đến 12/2016. Công ty không công bố giá mua cụ thể nhưng thời gian dự kiến tối đa 15 ngày sau khi UBCK NN chấp thuận sẽ tiến hành giao dịch.

Giá cổ phiếu NDN đóng cửa tại mức giá 7.900 đồng/cổ phiếu vào cuối phiên giao dịch 11/12/2016, tăng gần 10% trong khoảng 1 tuần giao dịch nhưng vẫn đang giảm 33% so với mức giá từ đầu năm.

Cổ phiếu NDN giảm 33% kể từ đầu năm 2016 (Nguồn : VND)

Nhà Đà Nẵng quyết định mua 2,5 triệu cổ phiếu quỹ - Ảnh 1

Sự sụt giảm giá cổ phiếu NDN có sự tác động từ kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2016 của NDN không mấy tích cực. Doanh thu 9 tháng 2016 của NDN giảm ¼ và lợi nhuận chỉ bằng ½ so với cùng kỳ năm 2015.

Ngoài ra, NDN cũng là doanh nghiệp đã có mức tăng vốn mạnh kể từ khi lên sàn với các đợt bán ưu đãi cổ phiếu với số lượng lớn. Vốn điều lệ của NDN đã tăng từ 162 tỷ đồng cuối năm 2014 lên 421 tỷ đồng vào thời điểm hiện tại.

Nhà Đà Nẵng quyết định mua 2,5 triệu cổ phiếu quỹ - Ảnh 2

Cơ cấu sở hữu của NDN khá lỏng khi chỉ có 2 cổ đông lớn.

Điểm tích cực của NDN là doanh nghiệp không có khoản nợ vay đáng kể nào trong hoạt động kinh doanh của mình. Ngược lại NDN đang nắm giữ 23 tỷ đồng tiền mặt và khoảng 279 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn.