Nhà báo “nóng” cùng các kỳ họp Quốc hội

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Cùng vấn đề, sự việc, nhưng có nhóm phóng viên đã hỏi được, có phóng viên chưa, mà một số báo cũng muốn Bộ trưởng trả lời riêng với các câu hỏi sâu thêm, thế nên những ngày như tuần đầu của kỳ họp Quốc hội, cứ mở báo trang nhất là... thấy ảnh Bộ trưởng Vũ Văn Ninh, Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền. Cử tri vì thế cũng giải đáp được những thắc mắc của mình và thấy rõ trách nhiệm của các Bộ trưởng trước việc lớn.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/6/93526.cand