Nhà báo Nguyễn Như Phong: “Phải nghiêm cấm những thí nghiệm đối với chữ Quốc ngữ!”

    1 đăng lạiGốc

    Nên nhớ rằng những giá trị sâu sắc, trường tồn theo thời gian mới đích thị là vàng. Có cho vào axít, vùi dưới cát cũng chẳng thể nào phủ nhận được giá trị nguyên bản ấy. Vì vậy, xin hãy đừng tô vẽ gì thêm nhân danh nghệ thuật”.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2007/10/76266.cand