Nhà B4 Kim Liên: Hai hộ dân kéo chậm cả công trình

(HNM) - Thực hiện dự án phá dỡ và xây dựng mới nhà ở chung cư cao tầng B4, B14 khu tập thể Kim Liên, các hộ dân sống tại tập thể B4 Kim Liên đã nghiêm chỉnh chấp hành, chuyển sang tạm cư tại B7 Kim Liên. Tuy nhiên, sau 3 năm chuyển đi, đến nay các hộ dân nhà B4 vẫn phải chờ đợi, chưa biết khi nào dự án mới được hoàn thành…

Ngày 22-6-2006, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 2882 cho phép đầu tư dự án phá dỡ và xây dựng mới nhà ở chung cư cao tầng B4-B14 khu tập thể Kim Liên, quận Đống Đa. Ngày 25-2-2006, UBND thành phố có Quyết định số 5730 thu hồi 17.204,6m2 đất tại phường Kim Liên, giao cho Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng thực hiện dự án. Thực hiện các quyết định đó, đầu năm 2007, các hộ dân nhà B4 Kim Liên nghiêm chỉnh chấp hành, chuyển sang tạm cư tại nhà B7 Kim Liên, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Ngày 29-11-2009, chủ đầu tư đã tổ chức khởi công xây dựng nhà B4 mới và đến nay đã thi công được 3/4 tổng số cọc của phần móng công trình. Theo Ban quản lý dự án khu B Kim Liên, thì công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) mới tiến hành được 98%. Hiện tại vẫn còn 2 kiốt xây dựng trên đất lưu không giáp đường Đào Duy Anh và 5 hộ nhà B3B có quyết định phân nhà của cơ quan chủ quản trong khu vực giữa sân nhà B3-B4 chưa đồng thuận với phương án đền bù, chưa bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án. Toàn bộ công nhân và máy móc đang phải tạm dừng thi công vì thiếu mặt bằng xây dựng. Liên quan đến công tác GPMB, ngày 29-9-2009, UBND thành phố Hà Nội đã có Công văn số 9352 yêu cầu quận Đống Đa giải quyết dứt điểm các tồn tại, đẩy nhanh tiến độ GPMB và phải hoàn thành công tác GPMB nhà B4 khu tập thể Kim Liên chậm nhất vào tháng 11-2009. Ngày 8-2-2010, Ban Chỉ đạo GPMB thành phố cũng có Công văn số 90 gửi UBND quận Đống Đa yêu cầu khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 2 hộ xây dựng kiốt lấn chiếm đất lưu không trước ngày 23-2-2010 và hoàn thành dứt điểm công tác GPMB, thu hồi đất trước ngày 5-3-2010. Ngày 25-2-2010, UBND thành phố tiếp tục có Công văn số 1310 gửi UBND quận Đống Đa yêu cầu áp dụng các biện pháp hành chính theo quy định của pháp luật để thu hồi đất đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, hoàn thành công tác GPMB phần diện tích sân còn lại trước ngày 5-3-2010. Thế nhưng, sau hàng loạt các văn bản chỉ đạo của thành phố, việc GPMB vẫn chưa thực hiện được... Thiết nghĩ, việc chậm trễ GPMB nhà B4 khu tập thể Kim Liên thuộc trách nhiệm của UBND quận Đống Đa. Để các hộ dân nhà B4 không phải sống trong cảnh ở trọ, dài cổ chờ đợi về nhà mới, đề nghị UBND quận Đống Đa sớm cưỡng chế, thu hồi mặt bằng phần diện tích còn lại để bàn giao cho chủ đầu tư tiếp tục thi công.