Nhà 8,5 tầng - sân chơi cho ngành kiến trúc ứng dụng

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Cuộc thi thiết kế nhà 8,5 tầng do Hội kiến trúc sư Thành phố kết hợp với Công ty Cổ phần phát triển căn hộ Nam Long (Nam Long ADC) tổ chức...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/hoatdongdoanhnghiep/2008/08/05/014348/9418