NH Trung Quốc thâm nhập thị trường Mỹ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hệ thống ngân hàng của Mỹ những năm gần đây đã ngày càng có sức hấp dẫn lớn khi những tổ chức tài chính trên toàn thế giới đều tập trung đến đây để mở chi nhánh.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=86340