Vì sao nguyên Đội phó Đội kiểm tra thuế ở Cần Thơ bị khởi tố?

Vì sao nguyên Đội phó Đội kiểm tra thuế ở Cần Thơ bị khởi tố?

Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố bị can và khám xét chỗ ở của Nguyễn Xuân Huy - nguyên Đội phó Đội kiểm tra...
Cục thuế Cần Thơ phối hợp chặt chẽ với công an làm rõ hành vi của cán bộ thuế bị khởi tố

Cục thuế Cần Thơ phối hợp chặt chẽ với công an làm rõ hành vi của cán bộ thuế bị khởi tố

'Tống tiền' doanh nghiệp, nguyên Đội phó đội kiểm tra thuế bị khởi tố

'Tống tiền' doanh nghiệp, nguyên Đội phó đội kiểm tra thuế bị khởi tố

Cục Thuế TP. Cần Thơ phối hợp xử lý cán bộ thuế có biểu hiện vi phạm pháp luật

Cục Thuế TP. Cần Thơ phối hợp xử lý cán bộ thuế có biểu hiện vi phạm pháp luật

Cục Thuế TP. Cần Thơ phối hợp xử lý cán bộ thuế có biểu hiện vi phạm pháp luật

Cục Thuế TP. Cần Thơ phối hợp xử lý cán bộ thuế có biểu hiện vi phạm pháp luật

Cục Thuế Cần Thơ phối hợp công an xử lý cán bộ thuế vi phạm

Cục Thuế Cần Thơ phối hợp công an xử lý cán bộ thuế vi phạm

Khởi tố nguyên Phó Đội trưởng đội kiểm tra thuế

Khởi tố nguyên Phó Đội trưởng đội kiểm tra thuế

Cán bộ thuế bị khởi tố, Tổng cục Thuế lập tức lên tiếng

Cán bộ thuế bị khởi tố, Tổng cục Thuế lập tức lên tiếng

Khởi tố nguyên Phó đội trưởng kiểm tra thuế quận Ninh Kiều - TP. Cần Thơ

Khởi tố nguyên Phó đội trưởng kiểm tra thuế quận Ninh Kiều - TP. Cần Thơ

Vì sao cựu cán bộ thuế bị khởi tố?

Vì sao cựu cán bộ thuế bị khởi tố?

Nguyên phó đội trưởng đội kiểm tra thuế bị khởi tố

Nguyên phó đội trưởng đội kiểm tra thuế bị khởi tố

Nguyên Đội phó chi cục thuế quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ bị khởi tố

Nguyên Đội phó chi cục thuế quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ bị khởi tố

Nguyên Phó Đội trưởng đội kiểm tra thuế bị khởi tố

Nguyên Phó Đội trưởng đội kiểm tra thuế bị khởi tố

Khởi tố nguyên Phó Đội trưởng Đội kiểm tra thuế

Khởi tố nguyên Phó Đội trưởng Đội kiểm tra thuế

Vì sao nguyên đội phó kiểm tra thuế ở Cần Thơ bị khởi tố?

Vì sao nguyên đội phó kiểm tra thuế ở Cần Thơ bị khởi tố?

Cần Thơ: Khởi tố nguyên phó đội trưởng Đội Kiểm tra thuế

Cần Thơ: Khởi tố nguyên phó đội trưởng Đội Kiểm tra thuế

Cần Thơ: Khởi tố Phó Đội trưởng Đội kiểm tra thuế quận Ninh Kiều

Cần Thơ: Khởi tố Phó Đội trưởng Đội kiểm tra thuế quận Ninh Kiều

Khởi tố nguyên Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế vì tội chiếm đoạt tài sản

Khởi tố nguyên Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế vì tội chiếm đoạt tài sản

Nguyên đội phó kiểm tra thuế ở Cần Thơ bị khởi tố

Nguyên đội phó kiểm tra thuế ở Cần Thơ bị khởi tố

Nguyên cán bộ thuế ở Cần Thơ bị khởi tố

Nguyên cán bộ thuế ở Cần Thơ bị khởi tố

Khởi tố cựu phó đội trưởng chi cục thuế ở Cần Thơ

Khởi tố cựu phó đội trưởng chi cục thuế ở Cần Thơ

Cần Thơ: Khởi tố nguyên Phó đội trưởng Kiểm tra thuế quận Ninh Kiều

Cần Thơ: Khởi tố nguyên Phó đội trưởng Kiểm tra thuế quận Ninh Kiều

Nguyên Phó Đội trưởng Đội kiểm tra thuế ở Cần Thơ bị khởi tố

Nguyên Phó Đội trưởng Đội kiểm tra thuế ở Cần Thơ bị khởi tố

Khởi tố nguyên Đội phó thuộc Chi cục thuế quận Ninh Kiều

Khởi tố nguyên Đội phó thuộc Chi cục thuế quận Ninh Kiều

Khởi tố 1 Đội phó Đội thuế lạm dụng chức vụ, quyền hạn

Khởi tố 1 Đội phó Đội thuế lạm dụng chức vụ, quyền hạn