Nguyễn Tôn Nhan với tác phẩm hơn 2.000 năm

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Dịch giả, nhà nghiên cứu Nguyễn Tôn Nhan đã bước qua tuổi lục tuần. Suốt bốn thập niên, ông có nhiều tác phẩm biên soạn công phu: Từ điển thành ngữ điển tích Trung Quốc, Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc, Từ điển Hán Việt văn ngôn dẫn chứng, Bách khoa thư văn hóa cổ điển Trung Quốc, Nho giáo Trung Quốc và khoảng 50 cuốn khác...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/6/6/243102.tno