Nhà giáo Nguyễn Thừa Hỷ: Con người chứ không phải con số

Nhà giáo Nguyễn Thừa Hỷ: Con người chứ không phải con số

Người 'lính già' trên mặt trận văn hóa

Người 'lính già' trên mặt trận văn hóa

PGS.TS Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thừa Hỷ: Thấm đẫm tình yêu Hà Nội

PGS.TS Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thừa Hỷ: Thấm đẫm tình yêu Hà Nội

Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô: Có một người bền bỉ yêu Hà Nội như thế

Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô: Có một người bền bỉ yêu Hà Nội như thế

Người khơi mạch nghiên cứu văn hóa Thăng Long

Người khơi mạch nghiên cứu văn hóa Thăng Long

Mãi mãi một tình yêu Hà Nội

Mãi mãi một tình yêu Hà Nội

Trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái

Trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái

PV GAS đồng hành cùng Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 12

Trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội 2019

Trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội 2019

Xây dựng đường đua F1 nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội

Xây dựng đường đua F1 nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội

Giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2019: Cuộc tiếp sức của các thế hệ cống hiến vì Hà Nội

Giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2019: Cuộc tiếp sức của các thế hệ cống hiến vì Hà Nội

UBND TP Hà Nội nhận hai giải thưởng của Giải Bùi Xuân Phái- Vì tình yêu Hà Nội 2019

UBND TP Hà Nội nhận hai giải thưởng của Giải Bùi Xuân Phái- Vì tình yêu Hà Nội 2019

Trao giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 12

Giải Bùi Xuân Phái –Vì Tình yêu Hà Nội 2019: Giải thưởng Lớn cho một tình yêu thầm lặng

Dự án hồi sinh sông Tô Lịch, xây dựng đường đua F1 giành giải Bùi Xuân Phái

Dự án hồi sinh sông Tô Lịch, xây dựng đường đua F1 giành giải Bùi Xuân Phái

Trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội năm 2019

Trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội năm 2019

PGS.TS.NGƯT Nguyễn Thừa Hỷ được tặng Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội

PGS.TS.NGƯT Nguyễn Thừa Hỷ được tặng Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội

Trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái cho những việc làm vì tình yêu Hà Nội

Trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái cho những việc làm vì tình yêu Hà Nội

Giải thưởng Bùi Xuân Phái: Vinh danh ý tưởng làm sạch sông Tô Lịch

Giải thưởng Bùi Xuân Phái: Vinh danh ý tưởng làm sạch sông Tô Lịch

PGS.TS.NGƯT Nguyễn Thừa Hỷ nhận Giải thưởng Lớn –Vì tình yêu Hà Nội

PGS.TS.NGƯT Nguyễn Thừa Hỷ nhận Giải thưởng Lớn –Vì tình yêu Hà Nội

PGS Nguyễn Thừa Hỷ giành giải thưởng Vì tình yêu Hà Nội

PGS Nguyễn Thừa Hỷ giành giải thưởng Vì tình yêu Hà Nội

Trao giải và khai mạc Triển lãm Bùi Xuân Phái-Vì tình yêu Hà Nội 2019

Trao giải và khai mạc Triển lãm Bùi Xuân Phái-Vì tình yêu Hà Nội 2019

Giải thưởng Bùi Xuân Phái 2019: Hoài niệm về Hà Nội một thời đã xa

Giải thưởng Bùi Xuân Phái 2019: Hoài niệm về Hà Nội một thời đã xa