Nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân

Ngày 8/11, Viên Khoa học Thanh tra đã tổ chức hội thảo hoàn thiện nghiên cứu đề tài “Nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân”.

Nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân - Ảnh 1

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: TH

Luật Tiếp Công dân năm 2013 đã quy định cụ thể về nguyên tắc tiếp công dân, tuy nhiên, việc triển khai các quy định về nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân còn gặp phải những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc đó, Đề tài khoa học cấp cơ sở “Nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân” đã được Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ phê duyệt để triển khai trong năm 2016.

Theo Ban chủ nhiệm đề tài, đề tài hướng tới mục tiêu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân. Đánh giá việc thực hiện các nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân, từ đó, Đề tài đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm bảo đảm việc thực hiện các nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân.

Để đạt được mục tiêu đề ra, nội dung nghiên cứu của Đề tài được phân tích theo kết cấu ba chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận về nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân; chương 2: Thực trạng các quy định và thực hiện các nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân; chương 3: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân.

Các ý kiến góp ý tại Hội thảo đều cho rằng, đề tài có tính logic và được Ban Chủ nhiệm chuẩn bị kỹ về nội dung.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng, Ban Chủ nhiệm cần hoàn thiện nội dung đề tài theo hướng sau: Phần lý luận, đề tài cần bổ sung thêm đặc điểm công tác tiếp công dân, đặc điểm của nguyên tắc trong tiếp công dân, đồng thời, phân tích thêm nội dung các nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân.

Phần thực trạng, việc phân tích các kết quả đạt được theo 2 giai đoạn như Báo cáo tổng thuật đưa ra như đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật, như vậy là chưa hợp lý, thay vào đó, đề tài nên phân tích trực tiếp các nguyên tắc trong tiếp công dân và lồng ghép hai giai đoạn như đã nêu vào từng nguyên tắc tiếp công dân; hoặc đề tài có thể phân tích theo Thông tư 06/2014/TT-TTCP về quy định quy trình tiếp công dân. Phần giải pháp, kiến nghị cần được làm rõ hơn, gắn với các nguyên tắc tiếp công dân...

TH