Nguyên nhân Công Vinh chia tay người yêu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Khi biết Dung đang cặp kè cùng con một “đại gia” khi học ở Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Công Vinh đã nói lời chia tay.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=59&NewsId=93828