Nguyễn Ngọc Tư hẹn xem suất diễn thứ 100 của Cánh đồng bất tận

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Vở kịch Cánh đồng bất tận của đạo diễn Minh Nguyệt vừa chính thức được công diễn trên sân khấu kịch 5B đã được khán giả ủng hộ nồng nhiệt.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090224125829560P0C1020/nguyen-ngoc-tu-hen-xem-suat-dien-thu-100-cua-canh-dong-bat-tan.htm