Nguyễn Lâm Thái - bị cáo hai mặt!

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Xuyên suốt hai phiên xử, không ít người nhận ra đằng sau bộ mặt giả điên giả tỉnh, giả dại giả khôn của Thái là một con người tỉnh táo, ranh mãnh... >> Nguyễn Lâm Thái vẫn bị tuyên "y án"

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/10/100893.cand