Nguyễn Kính Thiên - Hứa Vỹ Ninh dọn về ở chung

[Kênh14] - Và còn nhận được sự ủng hộ từ mẹ Hứa Vỹ Ninh nữa cơ.