Nguyễn Hoàng khai trương tổ hợp CNTT NHG Kiên Giang

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 29/4/2008, tại Rạch Giá, công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Nguyễn Hoàng (NHG) đã khai trương công ty thành viên tại 75-76-77 Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9937&t=pcolarticle