Năm 2020 chỉ bổ nhiệm một Kiểm sát viên VKSND tối cao

Năm 2020 chỉ bổ nhiệm một Kiểm sát viên VKSND tối cao

Căn cứ số lượng Kiểm sát viên VKSND tối cao theo quy định tại Điều 93 Luật tổ chức VKSND năm 2014; trên cơ...
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng

Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao bổ nhiệm nhân sự mới

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 5, VKSND tối cao

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 5, VKSND tối cao

Bổ nhiệm Viện trưởng, Phó viện trưởng Viện 1 - VKSND cấp cao tại Hà Nội

Bổ nhiệm Viện trưởng, Phó viện trưởng Viện 1 - VKSND cấp cao tại Hà Nội

Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ VKSND tối cao phải luôn gương mẫu, trách nhiệm, bản lĩnh

Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ VKSND tối cao phải luôn gương mẫu, trách nhiệm, bản lĩnh

Cán bộ thanh tra phải gương mẫu, có đạo đức, giỏi nghiệp vụ và bản lĩnh trong công việc

Cán bộ thanh tra phải gương mẫu, có đạo đức, giỏi nghiệp vụ và bản lĩnh trong công việc

Bổ nhiệm 4 Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện tại Đắk Lắk

Bổ nhiệm 4 Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện tại Đắk Lắk

Nhân sự mới của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

Nhân sự mới của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, chức vụ

Bổ nhiệm Viện trưởng VKSND huyện Mỏ Cày Nam

Bổ nhiệm Viện trưởng VKSND huyện Mỏ Cày Nam

Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ

Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tối cao

Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tối cao

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND huyện Gò Công Tây

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND huyện Gò Công Tây

Trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng

Bổ nhiệm trưởng phòng thuộc Vụ 7, VKSND tối cao

Bổ nhiệm trưởng phòng thuộc Vụ 7, VKSND tối cao

Khai mạc thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp đợt 1 năm 2020

Khai mạc thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp đợt 1 năm 2020

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã đạt những kết quả tích cực trong công tác đào tạo

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã đạt những kết quả tích cực trong công tác đào tạo

Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức Phiên họp thứ nhất

Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức Phiên họp thứ nhất

Điều động, bổ nhiệm Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội

Điều động, bổ nhiệm Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội

Ký Quy định phối hợp giữa Vụ 8 và các đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao

Ký Quy định phối hợp giữa Vụ 8 và các đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao

Điều động, bổ nhiệm nhân sự VKSNDTC, NHNN

Điều động, bổ nhiệm nhân sự VKSNDTC, NHNN

Trao quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ

Trao quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ

Gặp mặt Đoàn cán bộ VKSND tham gia khóa đào tạo chuyên sâu tại Hungary

Gặp mặt Đoàn cán bộ VKSND tham gia khóa đào tạo chuyên sâu tại Hungary

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều động, bổ nhiệm nhân sự mới

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều động, bổ nhiệm nhân sự mới

Trao quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra VKSND tối cao

Trao quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra VKSND tối cao

Bổ nhiệm Chánh Thanh tra VKSND tối cao

Nhớ người Viện trưởng của tôi

Nhớ người Viện trưởng của tôi