Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 12 cá nhân

Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 12 cá nhân

Viện trưởng VKSND tối cao vừa ban hành quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và các cá nhân có...
VKSND tỉnh Quảng Ngãi có tân nữ Viện trưởng

VKSND tỉnh Quảng Ngãi có tân nữ Viện trưởng

Bổ nhiệm lãnh đạo quản lý cấp phòng và 3 Kiểm tra viên chính thuộc Vụ 7 – VKSND tối cao

Bổ nhiệm lãnh đạo quản lý cấp phòng và 3 Kiểm tra viên chính thuộc Vụ 7 – VKSND tối cao

Trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao, Kiểm sát viên cao cấp và Kiểm tra viên cao cấp

Trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao, Kiểm sát viên cao cấp và Kiểm tra viên cao cấp

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh

Nhân sự mới của VKSND Tối cao

Nhân sự mới của VKSND Tối cao

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh

Trao quyết định bổ nhiệm Phó viện trưởng VKSND tỉnh Tiền Giang

Trao quyết định bổ nhiệm Phó viện trưởng VKSND tỉnh Tiền Giang

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Cơ quan điều tra VKSND tối cao

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Cơ quan điều tra VKSND tối cao

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 9, VKSND tối cao

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 9, VKSND tối cao

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Cục 2 VKSND tối cao

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Cục 2 VKSND tối cao

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND huyện Gio Linh

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND huyện Gio Linh

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 8, VKSND tối cao

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 8, VKSND tối cao

Nhân sự mới Viện kiểm sát Tối cao

Nhân sự mới Viện kiểm sát Tối cao

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND huyện Mường Tè

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND huyện Mường Tè

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến dự Hội nghị công tác cán bộ VKSND tỉnh Bắc Giang

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến dự Hội nghị công tác cán bộ VKSND tỉnh Bắc Giang

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND triển khai công tác năm 2021

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND triển khai công tác năm 2021

Nhân sự mới VKSND Tối cao

Nhân sự mới VKSND Tối cao

Viện KSND tối cao điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự

Viện KSND tối cao điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự

Bổ nhiệm nhân sự Viện KSND tối cao, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bổ nhiệm nhân sự Viện KSND tối cao, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Trao quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ

Trao quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Cục 2, VKSND tối cao

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Cục 2, VKSND tối cao

Hình ảnh 11 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức danh Kiểm sát viên cao cấp

Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp và Điều tra viên cao cấp

Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp và Điều tra viên cao cấp