Nguyễn Đức Nhân - AD17215 - Anh chàng tinh nghịch

Bé Nguyễn Đức Nhân, số báo danh AD17215 rất nghịch và ham chơi.

Bé Nguyễn Đức Nhân, sinh ngày 22/10/2014.

Nguyễn Đức Nhân - AD17215 - Anh chàng tinh nghịch - Ảnh 1

Nguyễn Đức Nhân - AD17215 - Anh chàng tinh nghịch - Ảnh 2

Nguyễn Đức Nhân - AD17215 - Anh chàng tinh nghịch - Ảnh 3

Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)