Nguyên đơn có phải sao gửi chứng cứ cho bị đơn?

Tôi phải có trách nhiệm sao gửi tài liệu, chứng cứ cho bị đơn và các đương sự khác theo hướng dẫn của thư ký Tòa án hay không?

Nguyên đơn có phải sao gửi chứng cứ cho bị đơn? - Ảnh 1

Hình minh họa.

Anh Phan Văn Đô (Bảo Lộc – Lâm Đồng) hỏi: Vừa qua tôi đến nộp đơn khởi kiện vụ án dân sự về tranh chấp quyền sử dụng đất, thư ký Tòa án hướng dẫn tôi phải sao làm hai bộ để gửi cho phía bị đơn.

Vậy, tôi phải có trách nhiệm sao gửi tài liệu, chứng cứ cho bị đơn và các đương sự khác theo hướng dẫn của thư ký Tòa án hay không?

Luật gia Bùi Đức Độ trả lời: Khoản 5 Điều 96 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015 quy định: “Khi đương sự giao nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án thì họ phải sao gửi tài liệu, chứng cứ đó cho đương sự khác hoặc người đại diện hợp pháp của đương sự khác; đối với tài liệu, chứng cứ quy định tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật này hoặc tài liệu, chứng cứ không thể sao gửi được thì phải thông báo bằng văn bản cho đương sự khác hoặc người đại diện hợp pháp của đương sự khác”.

Điều 109 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015 cũng quy định, mọi chứng cứ được công bố và sử dụng công khai như nhau, trừ trường hợp nội dung tài liệu, chứng cứ có liên quan đến bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo yêu cầu chính đáng của đương sự nhưng phải thông báo cho đương sự biết những tài liệu, chứng cứ không được công khai.

Như vậy, việc thư ký Tòa án yêu cầu anh sao đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ để cung cấp cho bị đơn là đúng luật.

PV