Nguyên Bộ trưởng Giáo dục về trường Đại học Thương mại

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định liên quan đến việc điều chuyển công tác đối với nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận.

Theo quyết định này, ông Phạm Vũ Luận, nguyên Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, chuyển về Đại học Thương mại làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo đề nghị của Ban cán sự Bộ Giáo dục.Quyết định có hiệu lực từ 1/10 này dựa trên nghị định 141 ban hành năm 2013. Theo đó, giảng viên đủ tuổi nghỉ hưu, giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên có trình độ tiến sĩ đang công tác tại cơ sở giáo dục đại học được kéo dài thời gian làm việc nếu đủ sức khỏe và tự nguyện, trường có nhu cầu và chấp thuận. Thời gian kéo dài không quá 10 năm với người có trình độ giáo sư.

Ông Phạm vũ Luận sinh năm 1955, là Giáo sư, Tiến sỹ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI, Đại biểu Quốc hội Khóa XIII.

\

Nguyên Bộ trưởng Giáo dục Phạm Vũ Luận về trường cũ giảng dạy. Ảnh: VTC News

Từ năm 1976-1983, ông là giảng viên Khoa Kinh tế Thương mại, Trường Đại học Thương mại. Sau khi nghiên cứu sinh tại Liên Xô, từ năm 1987 tới năm 2004, ông quay trở về công tác tại Đại học Thương mại với chức danh cao nhất là Hiệu trưởng Đại học Thương mại. Từ 2004 tới tháng 4/2016, ông lần lượt làm Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Sau khi bàn giao chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho người kế nhiệm Phùng Xuân Nhạ hồi cuối tháng 4/2016, ông Luận đã đủ điều kiện để nghỉ hưu theo chế độ.
DH (t/h)