Nguyễn Bách: “Chàng hiệp sĩ âm nhạc”

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Nguyễn Bách, SN 1957 tại Sài Gòn trong một gia đình sư phạm. Học nhạc từ năm 11 tuổi ở trường dòng Lasalle Mossard (Thủ Đức), năm 1974 anh tốt nghiệp Tú tài toàn phần Ban Toán (hạng ưu) trở thành sinh viên ngành dầu hỏa Đại...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_hoa_nghe_thuat/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8586787792/mlnews.2008-07-02.3278787025