Ngụy trang tốt hay không?

24H.COM.VN - Đôi khi rất muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hoàn cảnh khách quan lại không ủng hộ chúng ta. Vậy sẽ phải nói với sếp thế nào đây? Và nếu là sếp thì bạn sẽ giải quyết thế nào? Đau đầu quá!