“Nguy hiểm một cách đáng kinh ngạc!”

    Gốc

    Người đàn ông trong bức ảnh bên nghĩ gì khi anh ta làm việc không an toàn và không hề sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân? Anh ta coi thường tính mạng của mình, hay chủ thầu xây dựng không trang bị bảo hộ lao động? Dù như thế nào thì nguy hiểm cũng đang rình rập người công nhân trên.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/202606.asp