Nguy cơ sập chợ Cồn treo lơ lửng!

(VietNamNet) - Là chợ lớn nhất ở Đà Nẵng nhưng chợ Cồn đang xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa tính mạng hàng ngàn người dân và hàng trăm tỷ đồng tài sản!