Nguy cơ mở rộng cuộc chiến trên bộ ở dải Gaza

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Mặc dù đã bước sang ngày thứ ba, nhưng tình hình chiến sự tại dải Gaza vẫn chưa có chiều hướng lắng dịu, thậm chí có nguy cơ mở rộng thành cuộc chiến trên bộ bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/12/106832.cand