Nguy cơ không thể xem thường

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ốc bươu vàng (OBV) đang xuất hiện ngày càng nhiều trên những cánh đồng lúa mới cấy trên địa bàn Hà Nội. Đặc biệt, tại khu vực đồng trũng, khu vực giáp ranh với các con sông dẫn nguồn nước tưới vào đồng ruộng, OBV xuất hiện với mật độ dày đặc, đã phá hại gần 4.000ha lúa mới cấy, nông dân phải cấy lại.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/198012