Nguồn cung gạo ở ĐBSCL đang dồi dào

Theo Bộ Thương mại, nguồn cung gạo tại khu vực Đồng bằng Sông Cử Long hiện đang khá dồi dào do nông dân đã sắp thu hoạch xong vụ lúa Đông Xuân với sản lượng dự kiến tăng hơn 250.000 tấn so với niên vụ trước.