Nguồn ảnh quý về Việt Nam xưa

    Gốc

    Bức ảnh xưa nhất Việt Nam được ghi nhận là bức Đồn Hai ở Đà Nẵng do Jules Itier chụp ngày 31.5.1845, chỉ 6 năm sau khi nhiếp ảnh ra đời (1839).

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/4/3/232994.tno