Người vợ tung bằng chứng tố cáo kẻ thứ ba dám công khai "nhận vơ" chồng mình

Người vợ danh chính ngôn thuận trong scandal "một ông hai bà" xôn xao ầm ĩ hậu 20/10 vừa qua đã chính thức tung bằng chứng tố cáo người thứ ba dám công khai "nhận vơ" chồng mình.

Một ông hai bà

Ngày 20/10 năm nay quả thực lắm sóng gió, với khá nhiều sự việc hot trên mạng xã hội: chuyện bức ảnh món quà du lịch Nha Trang khiến một ông chồng có cả trăm bà vợ “ảo”, trào lưu khoe quà của chị em… Và đình đám nhất hậu 20/10 chính là scandal do cư dân mạng bóc mẽ: một ông chồng xuất hiện cùng lúc trên facebook của 2 người phụ nữ, ai cũng nhận là vợ và đều khoe nhận quà muộn! 2 người phụ nữ đang là tâm điểm dư luận ấy, một người được công nhận là vợ chính thức tên C.A còn người kia được cho là “bồ” tên H.X. Ai cũng cảm thấy choáng váng bất ngờ trước sự việc hy hữu này. Tình huống éo le mà lại có thật, như phim ảnh bước ra ngoài đời thực.

Sau khi câu chuyện trở nên ồn ào, thông tin lan tràn khắp nơi, dân tình bàn tán tranh cãi ầm ĩ, thì người vợ trẻ đã công khai đăng status tố cáo cô bồ trơ trẽn, đưa ảnh tổng hợp bằng chứng từ facebook cá nhân và tin nhắn của H.X cho thấy H.X "tỉnh bơ" nhận chồng C.A là chồng của mình. Thậm chí H.X còn thừa nhận đã có bầu mấy tháng với chồng C.A và chuẩn bị cưới. Cư dân mạng tỏ ra bức xúc, lên án H.X dữ dội, vì rõ ràng biết người ta có vợ đẹp con xinh rồi mà vẫn cố tình qua lại, đăng ảnh công khai như thể đó là bạn trai của mình, H.X còn liên tục đăng status công kích, thách thức vợ của người tình.

Người vợ tung bằng chứng tố cáo kẻ thứ ba dám công khai "nhận vơ" chồng mình - Ảnh 1

Hệ lụy buồn

Đến lúc sự việc vỡ lở, H.X cũng không hề tỏ ra sợ hãi hay hối cải, vẫn đăng đàn nói rằng mình không có lỗi, chồng của C.A hết tình cảm với vợ nên mới tìm đến mình. H.X mới là người được anh ta yêu thương thật sự... Ai nấy đều ngán ngẩm lắc đầu, cho dù không bênh vực hay phán xét đúng sai.

Nhưng trong chuyện này H.X quá trơ lỳ, qua lại với người đàn ông có vợ rồi thì khác gì tự làm khổ bản thân, bị chỉ trích là người thứ ba mà vẫn không chịu thừa nhận cái sai. Các chị em, đặc biệt là các mẹ bỉm sữa vốn căm ghét chuyện ngoại tình bồ bịch, nên đã nhiệt tình chia sẻ status tố cáo của chị vợ, kèm theo những lời bình luận khá sâu cay dành cho H.X, nhận xét cách cư xử của H.X là “sống sượng”, “vô duyên”… “Biết rằng tình cảm thì không có lỗi, im lặng là được rồi, đằng này cứ vênh váo như kiểu là vợ người ta thật”. “Hạnh phúc vay mượn của người ta mà coi như hãnh diện lắm”. “Vợ người ta vừa xinh đẹp vừa khéo léo, chưa tỏ ra nguy hiểm thì thôi, em lại tưởng em là hoa hậu à mà đi tranh cướp”. “Cùng là phận đàn bà, mình rất thông cảm với H.X nhưng mà bạn đã sai lại càng sai. Nói dai thành nói dại, chị vợ chưa đánh ghen là còn hiền đấy”. Cô vợ trẻ tỏ ra khá bình tĩnh đối diện với biến cố xảy đến bất ngờ.

Chị không hề chửi bới chồng, mà tỏ ra bênh vực, cố gắng giữ gìn tổ ấm đã có 2 thiên thần của mình. Mọi người quan tâm hỏi rằng sao cô đang nuôi con nhỏ mà gầy thế, thì C.A chia sẻ thật lòng rằng "bị trầm cảm sau sinh, may không điên". Sau mấy ngày im lặng, chị đã tung ra bằng chứng, nhất là những đoạn tin nhắn cũ cách đây khá lâu cho thấy chị đã từng bắt sống, đánh ghen H.X rồi nhưng lần đó cho qua, bởi H.X van xin giải thích rằng “chỉ là anh em” với chồng của C.A. Ngờ đâu, mối quan hệ anh em đó đã biến thành… vợ chồng chỉ sau vài tháng, lại còn có bầu công khai.

Trong những dịp như đầy tháng con trai C.A hay lúc chị về nhà ngoại, đi du lịch... thì H.X thường "tranh thủ" đăng status chửi bới bóng gió, up ảnh đi chơi với chồng chị, khiến bạn bè H.X hiểu nhầm và luôn nghĩ rằng cô có bạn trai giấu mặt. Đến ngày 20/10 vừa qua, khi cư dân mạng vô tình trông thấy 2 bức ảnh cùng có mặt người đàn ông giống nhau trên facebook 2 người phụ nữ thì sự việc mới vỡ lở ra, ai cũng cảm thấy kinh ngạc.

Người vợ tung bằng chứng tố cáo kẻ thứ ba dám công khai "nhận vơ" chồng mình - Ảnh 2

Chân dung người vợ danh chính ngôn thuận trong scandal ầm ĩ mạng xã hội mấy ngày qua bên chồng.

Dù bị cộng đồng mạng đã chỉ trích dữ dội, nhưng H.X không bận tâm, vẫn vô tư đăng ảnh. Đọc hết những bức ảnh mà C.A đăng lên để chứng minh H.X có ý định cướp chồng mình, các mẹ bỉm sữa đều không nhịn được, khuyên C.A nên “đánh cho cô ta cho khỏi ăn cướp còn la làng”, “mặt dày như thế thì thành tinh rồi, phải tìm cô ta đánh cho một trận”… Bên cạnh đó, cũng có nhiều người khuyên C.A xử lý dứt khoát với gã chồng lăng nhăng, thay vì tập trung xỉ vả cô bồ: “Giải tán đi chị ơi, có 2 con rồi mà còn đi ăn vụng không chùi sạch mép, để người ta có bầu thế kia mới dám mạnh mồm thách thức”, “chẳng hiểu ông này nghĩ gì, vợ đẹp thế kia còn đi ham cặp với con xấu người xấu cả nết”…

Trước cơn gạch đá ào ào của cư dân mạng, C.A cũng ngầm chia sẻ qua những bức ảnh bằng chứng rằng chồng mình đã tránh không liên lạc hay gặp gỡ H.X nữa, dù cô nàng “tiểu tam” kia nhắn tin gọi điện liên tục, chồng C.A cũng không trả lời, chỉ nhắn lại là “thấy sợ người đàn bà như cô”. Facebook cá nhân của chồng C.A khá im ắng, không lên tiếng chút nào. Dân tình thì ngày càng hào hứng, hóng từng diễn biến của vụ “1 ông 2 bà” này, tuy rằng bóc phốt ngoại tình bây giờ không ít nhưng scandal này vẫn được coi là khá hy hữu, giống như trò lố để thiên hạ bàn tán.

NHÓM PV

Xem thêm video:

Möåt öng hai baâNgaây 20/10 nùm nay quaã thûåclùæm soáng gióa, vúaí khaá nhiïìu sûå viïåchot trïn maång xaä höåi: chuyïån bûácaãnh moán quaâ du lõch Nha Trangkhiïën möåt öng chöìng cóa caã trùm baâvúå “aão”, traâo lûu khoe quaâ cuaã choẽm…Vaâ àònh aaà́m nhêët hêåu 20/10chñnh laâ scandal do cû dên maångboác meä: möåt öng chöìng xuêët hiïåncuâng lúac trïn facebook cuaã 2 ngûuâíphuå nûä, ai cuäng nhêån laâ vúå vaâ àïìukhoe nhêån quaâ muöån! 2 ngûuấi phuånûä aàng laâ têm aìïím dû luêån êëy,möåt ngûuấi aûùá̊c cöng nhêån laâ vúåchñnh thûác tïn C.A coân ngûuấi kiaaûùá̊c cho laâ “böì” tïn H.X.Ai cuäng caãm thêëy choaángvaáng bêët nguấ trûúác sûå viïåc hy hûäunaây. Tònh huöëng eáo le maâ laåi coáthêåt, nhû phim aãnh bûúác ra ngoaâìauấi thûåc. Sau khi cêu chuyïån trúãnïn öìn aâo, thöng tin lan traân khùæpnúi, dên tònh baân taán tranh caäi êìm ô,thò ngûuấi vúå treã aaà̈ cöng khai àùngstatus töë caáo cö böì trú treän, aû̀a aãnhtöíng húåp bùçng chûáng tûâ facebookcaá nhên vaâ tin nhùæn cuaã H.X chothêëy H.X "tónh bú" nhêån chöìng C.Alaâ chöìng cuaã mònh. Thêåm chñ H.Xcoân thûâa nhêån aaà̈ cóa bêìu mêëy thaángvúaí chöìng C.A vaâ chuêín bõ cûúaí.Cû dên maång tõa ra bûác xúac, lïnaán H.X dûä döåi, vò roä raâng biïët ngûuâíta cóa vúå aeà̊p con xinh röìi maâ vêîn cöëtònh qua laåi, àùng aãnh cöng khainhû thïí aoà́ laâ baån trai cuaã mònh, H.Xcoân liïn tuåc àùng status cöng kñch,thaách thûác vúå cuaã ngûuấi tònh.Hïå luåy buöìnÀïën lúac sûå viïåc vúä lúã, H.X cuängkhöng hïì tõa ra súå haäi hay höëi caãi,vêîn àùng aaần noái rùçng mònh khöngcóa löîi, chöìng cuaã C.A hïët tònh caãmvúaí vúå nïn múaí tòm àïën mònh. H.Xmúaí laâ ngûuấi aûùá̊c anh ta yïuthûúng thêåt sûå...Ai nêëy àïìu ngaán ngêím lùæc aêìù,cho duâ khöng bïnh vûåc hay phaánxeát aùáng sai. Nhûng trong chuyïånnaây H.X quaá trú lyâ, qua laåi vúaí ngûuâíaaần öng cóa vúå röìi thò khaác gò tûå laâmkhöí baãn thên, bõ chó trñch laâ ngûuâíthû́a ba maâ vêîn khöng chõu thûâanhêån caái sai.Caác chõ em, àùåc biïåt laâ caác meåbóm sûäa vöën cùm gheát chuyïånngoaåi tònh böì bõch, nïn aaà̈ nhiïåt tònhchia seã status töë caáo cuaã chõ vúå,keâm theo nhûäng luấi bònh luêån khaásêu cay daânh cho H.X, nhêån xeátcaách cû xû̃a cuaã H.X laâ “söëngsûúång”, “vö duyïn”…“Biïët rùçng tònh caãm thò khöng coálöîi, im lùång laâ aûùá̊c röìi, àùçng naây cûávïnh vaáo nhû kiïíu laâ vúå ngûuấi tathêåt”.“Haånh phúac vay mûúån cuaã ngûuâíta maâ coi nhû haänh diïån lùæm”.“Vúå ngûuấi ta vûâa xinh aeà̊p vûâakheáo leáo, chûa tõa ra nguy hiïím thòthöi, em laåi tûúãng em laâ hoa hêåu aâmaâ ài tranh cûúáp”.“Cuâng laâ phêån aaần baâ, mònh rêëtthöng caãm vúaí H.X nhûng maâ baånaaà̈ sai laåi caâng sai. Noái dai thaânh noáidaåi, chõ vúå chûa aaà́nh ghen laâ coânhiïìn aêè̈y”.Cö vúå treã tõa ra khaá bònh tônh àöëidiïån vúaí biïën cöë xaãy àïën bêët nguấ.Chõ khöng hïì chûãi búaí chöìng, maâ toãra bïnh vûåc, cöë gùæng giûä gòn töí êëmaaà̈ cóa 2 thiïn thêìn cuaã mònh. Moåingûuấi quan têm hoãi rùçng sao cöaàng nuöi con nhõa maâ gêìy thïë, thòC.A chia seã thêåt loâng rùçng "bõ trêìmcaãm sau sinh, may khöng aìïn".Sau mêëy ngaây im lùång, chõ aaà̈ tungra bùçng chûáng, nhêët laâ nhûäng aoaà̊ntin nhùæn cuä caách aềy khaá lêu chothêëy chõ aaà̈ tûâng bùæt söëng, aaà́nhghen H.X röìi nhûng lêìn aoà́ cho qua,búaĩ H.X van xin giaãi thñch rùçng “chólaâ anh em” vúaí chöìng cuaã C.A. Nguâáều, möëi quan hïå anh em aoà́ aaà̈biïën thaânh… vúå chöìng chó sau vaâithaáng, laåi coân cóa bêìu cöng khai.Trong nhûäng dõp nhû aêìỳ thaángcon trai C.A hay lúac chõ vïì nhaângoaåi, ài du lõch... thò H.X thûuấng"tranh thũa" àùng status chûãi búaíboáng gióa, up aãnh ài chúi vúaí chöìngchõ, khiïën baån beâ H.X hiïíu nhêìm vaâluön nghô rùçng cö cóa baån trai giêëumùåt. Àïën ngaây 20/10 vûâa qua, khicû dên maång vö tònh tröng thêëy 2bûác aãnh cuâng cóa mùåt ngûuấi aaần önggiöëng nhau trïn facebook 2 ngûuâíphuå nûä thò sûå viïåc múaí vúä lúã ra, aicuäng caãm thêëy kinh ngaåc.Duâ bõ cöång àöìng maång aaà̈ chó trñchdûä döåi, nhûng H.X khöng bêån têm,vêîn vö tû àùng aãnh. Aoà̊c hïët nhûängbûác aãnh maâ C.A àùng lïn àïí chûángminh H.X cóa yá àõnh cûúáp chöìngmònh, caác meå bóm sûäa àïìu khöngnhõn aûùá̊c, khuyïn C.A nïn “aaà́nhcho cö ta cho khoãi ùn cûúáp coân lalaâng”, “mùåt daây nhû thïë thò thaânhtinh röìi, phaãi tòm cö ta aaà́nh cho möåttrêån”…Bïn caånh aoà́, cuäng cóa nhiïìu ngûuâíkhuyïn C.A xû̃a lyá dûát khoaát vúaí gaächöìng lùng nhùng, thay vò têåp trungxó vaã cö böì: “Giaãi taán ài chõ úi, cóa 2con röìi maâ coân ài ùn vuång khöngchuâi saåch meáp, àïí ngûuấi ta cóa bêìuthïë kia múaí daám maånh möìm thaáchthûác”, “chùèng hiïíu öng naây nghô gò,vúå aeà̊p thïë kia coân ài ham cùåp vúaícon xêëu ngûuấi xêëu caã nïët”…Trûúác cún gaåch aaà́ aâo aâo cuaã cûdên maång, C.A cuäng ngêìm chia seãqua nhûäng bûác aãnh bùçng chûángrùçng chöìng mònh aaà̈ traánh khöngliïn laåc hay gùåp gúä H.X nûäa, duâ cönaâng “tiïíu tam” kia nhùæn tin goåi aìïånliïn tuåc, chöìng C.A cuäng khöng traãluấi, chó nhùæn laåi laâ “thêëy súå ngûuâíaaần baâ nhû cö”.Facebook caá nhên cuaã chöìng C.Akhaá im ùæng, khöng lïn tiïëng chúatnaâo. Dên tònh thò ngaây caâng haâohûáng, hoáng tûâng diïîn biïën cuaã vuå “1öng 2 baâ” naây, tuy rùçng boác phöëtngoaåi tònh bêy giuấ khöng ñt nhûngscandal naây vêîn aûùá̊c coi laâ khaá hyhûäu, giöëng nhû troâ löë àïí thiïn haåbaân taán.Chân dung người vợ danh chính ngôn thuận trong scandal ầm ĩ mạng xã hội mấy ngày qua bên chồng.