Người Việt đầu tiên vào Ủy ban Luật pháp quốc tế

Đại sứ, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thao vừa trúng cử thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế của Liên hợp quốc (ILC) nhiệm kỳ 2017-2021 tại khóa họp ngày 3/11 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Người Việt đầu tiên vào Ủy ban Luật pháp quốc tế - Ảnh 1

Đại sứ, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thao

Tại kỳ bầu cử này, Việt Nam ứng cử trong nhóm nước khu vực châu Á với 10 ứng cử viên cho 7 vị trí.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) Nguyễn Phương Nga cho biết, việc Đại sứ Nguyễn Hồng Thao được các nước thành viên LHQ bầu chọn làm thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế có ý nghĩa lớn đối với đất nước ta, đối với ngoại giao Việt Nam vì đây là lần đầu tiên một công dân Việt Nam, một nhà ngoại giao Việt Nam, được bầu vào một cơ quan rất quan trọng của Liên hợp quốc. Sự kiện này một bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam và sự tham gia tích cực của Việt Nam tại các diễn đàn pháp lý của LHQ cũng như ở cấp độ khu vực như ASEAN, APEC.

Sự kiện này thể hiện sự đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế đối với sự tham gia ngày càng sâu rộng và có trách nhiệm của Việt Nam vào các lĩnh vực của đời sống quốc tế, chính sách nhất quán của Việt Nam tôn trọng và đề cao luật pháp quốc tế trong mọi mối quan hệ quốc tế, cả trên bình diện song phương cũng như đa phương, cả ở cấp độ khu vực và toàn cầu, việc chúng ta luôn kiên định nguyên tắc giải quyết hòa bình mọi tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và nghiêm túc thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Theo Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao được bầu vào ILC nhiệm kỳ 2017-2021, đúng vào thời điểm luật pháp quốc tế có vai trò đặc biệt quan trọng. Thế giới đang biến chuyển nhanh chóng và sâu sắc, phải đối diện với nhiều vấn đề mới phức tạp nảy sinh, nhiều thách thức hết sức to lớn, cả về hòa bình, an ninh, phát triển và quyền con người, đòi hỏi hệ thống pháp lý quốc tế phải không ngừng được hoàn thiện để phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới, góp phần vào hòa bình, phát triển và tiến bộ xã hội trên thế giới.

ILC có 34 thành viên, được Đại hội đồng LHQ thành lập năm 1947 với nhiệm vụ thúc đẩy pháp điển hóa và phát triển tiến bộ luật pháp quốc tế.

Bình Giang