Người trẻ kể chuyện mưa Sài Gòn

Những ai đã từng sống ở Sài Gòn đều có ấn tượng với những cơn mưa. Lắng nghe tiếng mưa và những câu chuyện mà người trẻ Sài Gòn kể trong triển lãm 'Sài Gòn có mưa'.