Người tộc trưởng tài ba

Những cây tre đang mọc với tốc độ lớn và lấn chiếm đất của ngôi làng, hãy giúp tộc trưởng đốn hạ chúng để duy trì cuộc sống cho bộ tộc.

Hướng dẫn:

- Dùng phím mũi tên lên - xuống để di chuyển.

- Dùng phím mũi tên trái - phải để bắn tre.

Lee Min