Người tiêu dùng thiệt đơn thiệt kép

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Sau khi Báo Hànôịmới Online có bài viết “Trăm dâu đổ đầu… người tiêu dùng”, đã có nhiều ý kiến bạn đọc gọi đến chia sẻ về những thông tin liên quan. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng, bài viết vẫn chưa nói hết sự thiệt thòi của người tiêu dùng khi doanh nghiệp chọn giải pháp giảm lượng để không phải tăng giá.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/180033