Người thương binh hiến đất xây trường học

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- Đó là ông Bùi Văn Nhín, người dân tộc Mường là thương binh hạng 3/4 ở xóm Vó, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình). Ông đã hiến mảnh vườn hơn 300 m2 để làm trường học.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=138104&sub=51&top=37