Người thiết kế hoa không trả lời được câu hỏi sở trường

Diễm Hương không biết về ngày Lễ Vu Lan, không thể đưa ra đáp án và nhờ khán giả trợ giúp. Cuối cùng cô cũng chọn đúng đáp án hoa hồng.

Hoài Vỹ