Người thầy với ngôi trường dân lập đầu tiên tại TP.HCM

Với phương châm 'Đạo đức - Ý chí - Sáng tạo', người thầy mà chúng ta được xem trong video này, đã lèo lái ngôi trường trở thành ĐH ngoài công lập được đánh giá là có chiều sâu văn hóa và chất lượng đào tạo tốt tại TP.HCM hiện nay.

Hơn 20 năm gắn bó với trường, điều ông tâm đắc nhất là trường đã đào tạo ra đội ngũ nhân lực có trình độ cao, có chuyên môn, có ý chí, sáng tạo và có phẩm chất nhân văn. Ông cùng các thành viên sáng lập sẽ tiếp tục xây dựng ngôi trường phát triển ngày càng lớn mạnh hơn.

Đăng Nguyên