Người thầy trong sự nghiệp trồng người

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Dân tộc ta có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Trong xã hội, người thầy luôn luôn được kính trọng vì mọi người đều hiểu sâu sắc rằng "không thầy đố mày làm nên".

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=135108&sub=71&top=41