Người thầy tiếp sức cho sinh viên

Một ông thầy suốt ngày canh cánh làm sao giúp sinh viên nghiên cứu khoa học.

Người thầy tiếp sức cho sinh viên - Ảnh 1

Ông luôn khát khao Xây dựng trường thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học về Chăm sóc sức khỏe, Kinh tế, Công nghệ, có chất lượng cao theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có tri thức, có đạo đức nghề nghiệp và có khả năng thích ứng, sáng tạo trong xu thế hội nhập.

Gần 10 năm hình thành, trường của ông đã khẳng định được một vị trí thuộc tốp đầu trong hệ thống giáo dục TP.HCM trong việc đào tạo trong lĩnh vực Kinh tế, Kỹ thuật và Khoa học ứng dụng. Mỗi năm, có hàng trăm sinh viên tốt nghiệp ra trường cung ứng cho lực lượng lao động có hàm lượng chất xám cho TP.HCM và nhiều tỉnh trong cả nước.

Đăng Nguyên