Người thầy không được dạy dở!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nguyên nhân nào liên quan nhiều tới nhà trường thì trường chủ động ngăn chặn. HS học yếu quá thì phải tổ chức phụ đạo, dạy kèm cho các em. HS nào quá nghèo thì báo cho địa phương để địa phương có biện pháp hỗ trợ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=45544