Người thầy không bục giảng

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Năm nào cũng vậy, đến gần ngày 20-11 là chúng tôi lại liên lạc với nhau, rủ nhau cùng về thăm thầy.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/246186.asp